Τρόποι Παραγγελίας

  1. Τηλεφωνικές παραγγελίες
    Οι παραγγελίες μπορούν να γίνονται τηλεφωνικά στο 6986183444 ή με υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσο του ηλεκτρονικού καταστήματος.  Σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας θα συμπληρώσουμε εμείς το καλάθι στο ηλεκτρονικό κατάστημα και θα σας ζητήσουμε τις πληροφορίες που θα έπρεπε να γράψετε εσείς. Με τον ίδιο τρόπο θα σας ενημερώσουμε και για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας που ίσως δεν μπορείτε να διαβάσετε μέσω υπολογιστή.
     
  2. Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας

Η ηλεκτρονική παραγγελία γίνεται μέσω της ειδικής φόρμας που λέγεται «καλάθι αγορών» και υποβάλλεται μέσω της ένδειξης «παραγγελία». Πριν από την υποβολή της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει γνώση των “Όρων και Προϋποθέσεων” και ενεργοποιεί το σχετικό εικονίδιο που σημαίνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους συγκεκριμένους όρους για την συναλλαγή με την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει τη ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας, την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής, το δικαίωμα υπαναχώρησης και το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων.

https://www.eccgreece.gr/wp-content/uploads/2015/07/N2251-1994-enc2007-el1.pdf

Εξαίρεση υπάρχει μόνο σε περίπτωση μεταφορικών που δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας για κάθε απορία ή διευκρίνιση χρειάζεται από την εταιρεία.

3.Αλλαγή στοιχείων και προϊόντων παραγγελίας

Μετά από την υποβολή της παραγγελίας, αποστέλλεται στον πελάτη ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αναιρέσει την παραγγελία ή να την  τροποποιήσει μέσα σε διάστημα 2 ωρών από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά από αυτή την χρονική περίοδο η παραγγελία θεωρείτε δεδομένη και εκτελείται.

4.Αποστολή παραγγελίας

Μόλις είναι έτοιμη η παραγγελία και αποστέλλεται, ο πελάτης λαμβάνει ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα “H παραγγελία σας έχει αποσταλεί”. Αυτό σημαίνει ότι έχει φύγει από την έδρα μας και κατευθύνεται προς τον πελάτη. Τα προϊόντα μεταφέρονται για χάρη του πελάτη και με ευθύνη αυτού. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για βλάβες ή αλλοιώσεις στην μεταφορά των προϊόντων από τους μεταφορείς.