Η Προσέγγιση μας

Εμείς, οι άνθρωποι του Barista Way, πιστεύουμε ότι ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί ως σύνολο και στον βαθμό που αναλογεί στον καθένα, οφείλουμε να οραματιζόμαστε, να σχεδιάζουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε το ανέφικτο εφικτό και το αδύνατο δυνατό, όσον αφορά την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Η επίτευξη αυτών των στόχων δεν είναι παρά μόνο η αρχή για την χάραξη υψηλότερων στόχων για μεγαλύτερα επιτεύγματα στον κλάδο.

Στόχοι μας είναι:

 • Να σεβόμαστε τον άνθρωπο που θέλει να μάθει και να λαμβάνουμε σοβαρά τις ανησυχίες του σε σχέση με το επάγγελμα.
 • Να παρέχουμε σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση στους μαθητές μας, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης.
 • Να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες με προσανατολισμό στα διεθνή standards.
 • Να κατέχουμε ηγετική θέση μεταξύ των εκπαιδευτικών κέντρων δια βίου μάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και ευαισθησία στις εκπαιδευτικές ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία.
 • Να αναζητούμε συνέχεια νέες ιδέες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούμε να συζητάμε με τους μαθητές μας για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών της αγοράς.
 • Να αξιοποιούμε, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα δοκιμασμένα μέσα που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
 • Να αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση ως προς τον επαγγελματισμό μας, να νοιαζόμαστε για το κοινό καλό και να προωθούμε το επάγγελμα του Barista καθώς και την υγιή επιχειρηματικότητα στον επισιτιστικό τομέα.

Για την επίτευξη των στόχων μας εργαζόμαστε με μέθοδο και συνέπεια εξελίσσοντας συνεχώς τις εκπαιδευτικές μας τεχνικές και μελετώντας όλες τις καινούργιες τάσεις της αγοράς του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στους επαγγελματίες αυτά που θα βρούνε μπροστά τους στο άμεσο μέλλον.

Αποστολή μας είναι:

 • Να αποφοιτούν Baristi και άνθρωποι υπεύθυνοι του επαγγέλματος με ολοκληρωμένες γνώσεις στα λειτουργικά θέματα.
 • Να βρίσκουν, ως πρώτο στάδιο, εργασία οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται για την μάθηση τους και να αποκαταστηθούνε εργασιακά.
 • Να μπορούν οι ήδη επαγγελματίες Baristi να διεκδικήσουν έναν καλύτερο μισθό και μια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας.
 • Να μπορούν οι επιχειρηματίες του χώρου να προσφέρουν ποιοτικότερα τα προϊόντα τους και με μεγαλύτερη ευχέρεια.
 • Να μπορούν οι επιχειρηματίες να έχουν ανοδική πορεία στον χρόνο με την επίτευξη των στόχων τους.
 • Να μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι για την συμβολή μας στην καλυτέρευση των συνθηκών της αγοράς, τόσο σε εργατικό δυναμικό, όσο και στα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες.

Η αποστολή μας δημιουργεί την απαραίτητη προϋπόθεση της συνεχούς επικοινωνίας με τους μαθητές μας σε μακροχρόνιο ορίζοντα, βοηθώντας να χαράξουν την πορεία της καριέρας τους βάση της επιλογής που έχουν κάνει. Μέρος αυτής είναι και η ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή σε δραστηριότητες του κλάδου που γίνονται κατά καιρούς, με σκοπό την επαγγελματική τους ανάδειξη και εξέλιξη.