Όροι και προϋποθέσεις

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Δεσμευόμαστε ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια Ταυτόχρονα διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε τιμές, φωτογραφίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνουμε απαραίτητη, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο thebaristaway.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Δηλώνουμε ότι δεν ευθυνόμαστε για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθυνόμαστε έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρουμε καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη εφόσον απαιτείται. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που διαθέτουμε στους πελάτες μας, επειδή τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές τους ή/και τους κατασκευαστές τους, συσκευασμένα σε κλειστά κουτιά. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε με κάποιο εκπρόσωπο μας για την επίλυση του θέματος. Τέλος δεν δεσμευόμαστε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Διαθεσιμότητα

Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε για να γίνεται εκ νέου μια παραγγελία με τα προϊόντα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) η παραγγελία σας καθυστερήσει, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη  για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πελατείας κλπ.

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνεται ο ανάλογος Φ.Π.Α

 Προσωπικά Δεδομένα

Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών μας τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. 

Μη παραλαβή προϊόντος

Σε περίπτωση που δεν παραλάβατε το προϊόν σας μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για να σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας ή να σας αποστείλουμε ξανά το προϊόν που έχετε παραγγείλει.

Λανθασμένες αποστολές

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε δε συμπίπτει με το προϊόν της παραγγελίας σας η επιστροφή του θα πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του πελάτη για την αντικατάσταση.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που θελήσετε να ακυρώσετε μια παραγγελία που δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, τηλεφωνήστε μας στο 2103455324 και αυτό θα γίνει άμεσα από έναν εκπρόσωπο μας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο η παραγγελία να έχει τιμολογηθεί. Σε περίπτωση που έχει τιμολογηθεί αλλά δεν έχει αποσταλεί, η ακύρωση μπορεί να γίνει και να ακυρωθεί το τιμολόγιο καθώς και η εκτέλεση της. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει εκτελεσθεί, διαβάστε παρακάτω την διαδικασία υπαναχώρησης.

Επιστροφή χρημάτων

Έχετε στη διάθεσή σας 14 ημέρες για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ασκείται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξατε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών.

Διαδικασία Υπαναχώρησης:

Για να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης θα πρέπει μέσα σε 14 ημέρες να μας στείλετε συμπληρωμένη την αίτηση που βρίσκετε ΕΔΩ .Επίσης πρέπει να μας στείλετε τα προϊόντα μέσα σε 14 ημέρες. Η χρέωση της επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει εσάς. Επιπλέον, επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο για την αξία των προϊόντων ( δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής που τυχόν έχετε πληρώσει):

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά η εταιρεία δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

Πολιτική μη παροχής υπηρεσιών

Το www.thebaristaway.gr/eshop και οι συνεργάτες του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού καταστήματος, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο επιφυλασσόμαστε να διακόψουμε τη λειτουργία παροχής υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, χωρίς ενημέρωση και για εύλογο χρονικό διάστημα, για λόγους διαχείρισης, συντήρησης, ενημερώσεων, σφάλματα βάσης δεδομένων, συνδέσεων κλπ.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103455324 ή στο email  hello@thebaristaway.gr για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους.