Πιστοποιήσεις

Η σχολή είναι ένα “κέντρο δια βίου μάθησης” εγκεκριμένο από τον “Εθνικό Οργανισμό Πισοποιήσεως Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού” και ως εκ τούτου δίνει ανεγνωρισμένο πτυχίο από το κράτος.

Η σχολή συνεργάζεται με την ACTA και εκδίδει πιστοποιήσεις Barista κατόπιν εξετάσεων. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.